2015-12-07 17_01_35-nasi_svati_1-vydani.pdf - Adobe Acrobat Pro

Nač se zpovídati?

89,00 

Nač se zpovídati? Pomoc katolickým duším k dobré zpovědi.

43 skladem

Katalogové číslo: Iz010-NacZp-1vyd Kategorie:

Popis produktu

V malém předvánočním nákladu jsme pro vás připravili tuto svým obsahem jedinečnou brožurku, aktuální pro každý čas. Toto první vydání klade veliký důraz na ekonomický tisk a tím pádem i na konečnou cenu. Proto jsme přistoupili, tak jako drahý +R+I+P+ P. Rudolf Schikora, C. Ss. R., k černobílému tisku za rozumnou cenu a k nižší gramáži obálky. Díky tomu se nám podařilo vyjednat tisk na tiskařské archy, které nejsou ze zemí třetího světa a ani nejsou zatížené dětskou nebo otrockou prací. Brožurka “Nač se zpovídati?” tedy kompletně pochází ze střední Evropy, což nás těší.  Malá ukázka z knihy:

ZPOVĚĎ MRTVÝCH INDIÁNŮ.
Misionář ze Severní Ameriky vypravuje: „Působil jsem v zemi, kde leží věčný sníh a led. Kromě stanice mi svěřené musel jsem pro nedostatek misionářů působiti v sousedních osadách velmi vzdálených. Tu vypukla v oné krajině velmi nakažlivá nemoc a má práce se tím zdvojnásobila. Jednou přišel posel a prosil vroucně, abych navštívil jeho soukmenovce, na smrt nemocné, neboť nemají kněze, který by je zaopatřil svatými svátostmi. Rád bych šel ihned, avšak úpěnlivé prosby a bída vlastních farníků mi nedovolily okamžitě je opustiti. Když řádění nakažlivé nemoci poněkud  polevilo, vydal jsem se na cestu. Ačkoliv byly kruté mrazy, naložil jsem nutné léky a potraviny na saně, do kterých jsem zapřánl psy, jak je obyčejem na severu, a rychle jsem uháněl polemi pokrytými sněhem a ledem. Chtěl jsem zachrániti, co by se ještě zachrániti dalo. Jaký to byl však smutný pohled, když jsem dospěl cíle! Leželo tam 11 mrtvol, zmrzlých zimou -50°C. Když jsem se k nimi přiblížil a chtěl za ně se pomodliti, spatřil jsem s údivem, že každá mrtvola drží v ruce list z kůry březové, která slouží seveřanům jako psací papír. Vzal jsem prvnímu list z ruky a četl slova: „Jenom náš duchovní otec smí čísti tyto řádky.” Další obsah řádků byla jeho zpověď. Totéž bylo i u ostatních. Tito ubožáci, když cítili blížící se smrt a nemohli se zpovídati, napsali své hříchy na papír. Každý list obsahoval ještě tuto poslední prosbu: „Prosím tě, duchovní otče, abys obětoval Mši sv. za mou duši. Jako odměnu za tuto službu zanechávám ti svou krásnou sekeru…, kožešinu…” apod.
Když jsem tento důkaz živé víry a ony dětinské závěti četl, zaslzel jsem a řekl jsem si: „Ó vy mé milé, upřímné duše! Slyšely jste ode mne často, že dokonalá lítost s touhou po sv. zpovědi očišťuje od hříchů, a chtěly jste před Bohem, svým svědomím a knězem to písemně vyznati, že jste zemřely v tomto smýšlení.”

Další informace

Hmotnost 0.1 kg
Rozměry 15 x 10.5 x 0.7 cm
Rok vydání

2015

Počet stran

20

Knižní formát

A6

Autor

P. Rudolf Schikora, C. Ss. R.

Tisk

Ekonomický – čb ofsetový tisk, čb ofsetová obálka, kvalitní papír se slabší gramáží, který však nepochází ze zemí 3. světa