Posted on

Summa theologiae – Tresť bohovědy, Pars secunda, část první – svatý Tomáš Akvinský